Basic Pages

Termat & Kushtet

PROGRAMI

Programi i besnikërisë Happy është krijuar për të përmbushur dhe shpërblyer klientët besnikë të kompanive pjesëmarrëse bazuar në blerjet e tyre dhe ofertat speciale për anëtarët.
Është një program i bazuar në pikë në dy karta, HAPPY dhe HAPPY +.

Terms & Conditions

THE PROGRAM

Happy Loyalty Program is created to meet and reward the loyal customers of the participant companies based on their purchases and special offers for members. It is a point-based program with two cards, HAPPY and HAPPY+.