vouchers

AFC_Open

** Kuponi i hapur 500 lekë që përfitohet në këtë nivel, përdoret në biznese si më poshtë, sipas rregullave përkatëse:

• Top Optika- 5,000 Lekë zbritje për çdo faturë

Fresh Line- 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5000 Lekë

Vital Pharma- 500 lekë zbritje për çdo faturë mbi 5000 lekë në produkte për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.

Farmaci TEG / Arena- 500 Lekë zbritje per cdo faturë mbi 5000 Lekë në produkte për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.