AFC_Open

AFC_Open

Top Optik- Për çdo 10.000 Lekë blerje, përfitoni 1.000 Lekë zbritje duke perdorur kuponin 100 Lekë.

Fresh Line - Për çdo faturë 1.000 lekë, përfitoni 100 Lekë kupon zbritje.

Vital Pharma - Për çdo faturë 1.000 lekë, përfitoni 100 Lekë kupon zbritje në produktet për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.

Note: Çdo kupon mund të përdoret në një prej dyqaneve më sipër.

CouponSet Code
AFC_Open