AFC_Open

** Kuponi i hapur 500 lekë që përfitohet në këtë nivel, përdoret në biznese si më poshtë, sipas rregullave përkatëse:

• Top Optika- 5,000 Lekë zbritje për çdo faturë

Fresh Line- 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5000 Lekë

Vital Pharma- 500 lekë zbritje për çdo faturë mbi 5000 lekë në produkte për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.

Farmaci TEG / Arena- 500 Lekë zbritje per cdo faturë mbi 5000 Lekë në produkte për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.

AFC_Open

Top Optik- Për çdo 10.000 Lekë blerje, përfitoni 1.000 Lekë zbritje duke perdorur kuponin 100 Lekë.

Fresh Line - Për çdo faturë 1.000 lekë, përfitoni 100 Lekë kupon zbritje.

Vital Pharma - Për çdo faturë 1.000 lekë, përfitoni 100 Lekë kupon zbritje në produktet për fëmijë dhe dermo-kozmetikë.

Note: Çdo kupon mund të përdoret në një prej dyqaneve më sipër.

AFC_500_Open

Top Optik- 5.000 Lekë zbritje për cdo faturë

Fresh Line- 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5.000 Lekë 

Vital Pharma- 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5.000 Lekë në produktet për fëmijë dhe dermo-kozmetikë

Farmacia TEG/ Arena- 500 Lekë zbritje për çdo faturë mbi 5.000 Lekë në produktet për fëmijë dhe dermo-kozmetikë

Note: Kuponi mund të përdoret në njërin nga bizneset me sipër