Përfitoni sa ju dëshironi!

Përfitoni sa ju dëshironi!

Duke marrë pjesë në program ju merrni oferta të personalizuara dhe benefite të krijuara mbi nevojat tuaja.

Ka dy nivele të kartës Happy, që ju shpërblen me kupona Happy. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jeni pjesë e nivelit të parë ose të vazhdoni mbledhjen e pikëve në mënyrë që të arrini nivelin e dytë.


Pasi të mblidhni 5000 pikë Happy, ju merrni 5 kuponë Happy.

Nëse doni të kurseni pikët tuaja për nivelin e ardhshëm, ju duhet të mblidhni 10000 pikë Happy dhe të merrni 4 kuponë Happy.