Përfitime

Përfitime

Përfitoni sa ju dëshironi !

Duke marrë pjesë në program ju merrni oferta të përshtatshme dhe benefite të krijuara mbi nevojat .

 

Ka dy nivele në kartën haPPy , që ju shpërblen me kupon Happy. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jeni pjesë e nivelit të parë ose të vazhdoni mbledhjen e pikave në mënyrë që të arrini nivelin e dytë.

 

Pasi të mblidhni 5.000 pikë, ju merrni 5 kuponë Happy.

 

Nëse doni të kurseni pikët tuaja për nivelin e ardhshëm, ju duhet të mblidhni 10.000 pikë dhe të merrni 4 kuponë Happy.