34. Kur skadojnë pikët e grumbulluara?

34. Kur skadojnë pikët e grumbulluara?

Pikët tuaja skadojnë pas një viti kalendarik nga blerja e fundit që keni bërë. Paraprakisht do të informoheni në numrin tuaj me SMS ose në e-mail, kur të jeni afër datës së skadimit të pikëve.