32. Kur skadojnë pikët e akumuluara?

32. Kur skadojnë pikët e akumuluara?

Skadimi i pikëve. Skadenca e pikëve bëhet në rotacion 1-vjecar për secilën blerje të kryer.
Shembull: sasia e pikëve për blerjet e kryera sot 28.07.2020 do të skadojnë si sot pas një viti në 28.07.2021

Praprakisht do të informoheni në numrin tuaj me SMS ose në e-mail, kur të jeni afër datës së skadimit të pikëve.