35. Çfarë duhet të bëj nëse kam problem me pikët e mia?

35. Çfarë duhet të bëj nëse kam problem me pikët e mia?

Nëse keni probleme me pikët, telefononi Kujdesit ndaj klientit 044 80 39 99.