37. Si mund ta gjej dyqanin më të afërt për të shpenzuar pikët e mia?

37. Si mund ta gjej dyqanin më të afërt për të shpenzuar pikët e mia?

Këtu mund të gjeni dyqanin më të afërt.