40. Si do t'i marr shpërblimet e mia?

40. Si do t'i marr shpërblimet e mia?

Do të informoheni për shpërblimet tuaja përmes SMS ose e-mail.