41. Çfarë fitoj me pikët e akumuluara?

41. Çfarë fitoj me pikët e akumuluara?

Ju do të përfitoni dy nivele kuponësh me pikët e grumbulluara.