45. Nëse humbas kupon, si mund ta marr përsëri?

45. Nëse humbas kupon, si mund ta marr përsëri?

Kuponat janë elektronikë dhe nuk mund të humbasin. Cashieri mund të shohë kuponat, kur skanon kartën e klientit.