46. Vendosa të përdor pikët e mia, por u pendova për këtë. A mund ta anuloj këtë veprim?

46. Vendosa të përdor pikët e mia, por u pendova për këtë. A mund ta anuloj këtë veprim?

Jo, shërbimi nuk mund të anulohet.